Algemeen Activiteiten Lidmaatschap Veiligheid Nieuws

Milieuzorg: een zorg voor iedereen

De zorg voor het milieu op en rondom kermisterreinen heeft alle aandacht van de BOVAK. Zij wijst haar leden herhaaldelijk op de verantwoording die zij voor het milieu hebben zoals:

 • het beperken van het geluidsniveau
 • een strenge controle op het uitmonden van de afvoerslangen in aanwezige afvoerputjes
 • vervanging van plastic bekers en eetbakjes bij de verkoopkramen voor milieuvriendelijker materiaal
 • het onmiddelijk verwijderen van de loterijbriefjes bij de oefeningspelen
 • het tijdig (laten) verwijderen van bedrijfafval achter de attracties
 • het niet nodeloos lozen of knoeien van afgewerkte olie en vetten
 • het na alfoop van de kermis verwijderen van affiches etc.
 • het niet nodeloos aantasten van gemeentelijk groen

Ook de verpachter kan een steentje bijdragen aan het milieu o.a. door:

 • het voorkomen van beschadiging van een zwakke ondergrond zoals grasvelden of akkers door bijvoorbeeld veel regen, diepbeluchting vóór de kermis plaatsvindt toe te passen. het regenwater wordt dan beter opgenomen
 • het leiden van het zware verkeer via één vaste route over het terrein tijdens het opbouwen en het afbreken van de kermis. Op alle niet- verharde plekken van de rijroute dienen rijplaten gebruikt te worden
 • het zorgen voor sanitaire voorzieningen. Indien de sanitaire voorzieningen ontoereikend zijn, dan zullen de mensen zelf een plekje opzoeken om hun behoefte te doen. Hierdoor ontstaan illegale plashoekjes en dit leidt tot vervuiling, stank en extra schoonmaakkosten. Het publiek heeft niets aan sanitaire voorzieningen, wanneer men niet weet dát ze er zijn en wáár ze zich bevinden. Daarom zijn voldoende toiletten noodzakelijk en de daarbij behorende bewegwijzeringborden
 • voldoende afvalbakken ter voorkoming (beperking) van zwerfafval
 • het zorgen voor voldoende waterpunten en afvoerputten. Het afvalwater dat vrij komt moet geloosd worden op de riolering. Het mag nooit op oppervlaktewater of zomaar op straat geloosd worden.