Algemeen Activiteiten Lidmaatschap Veiligheid Nieuws

MILIEU

Milieueisen vrachtauto’s

Hoewel er regelmatig in het vakblad is gepubliceerd over de milieueisen waaraan vrachtauto’s (met een maximaal toegelaten massa, die hoger is dan 3500 kg) moeten voldoen om toegang te krijgen tot een milieuzone, treft u bijgaand, omdat deze eisen in de toekomst worden aangescherpt, de op dit moment bekende milieueisen t/m 1 juli 2013 aan:

Onderstaand treft u de milieueisen voor vrachtauto’s nogmaals samengevat aan.

In de milieuzone worden geen vrachtauto’s toegelaten, met uitzondering van vrachtauto’s,

Van 1 juli 2007 tot 1 januari 2010
a. waarvan de motor minimaal voldoet aan Euronorm 4,
b. waarvan de motor minimaal voldoet aan Euronorm 2 of 3, en
-zijn uitgerust met een gecertificeerd roetfilter met een typegoedkeuring, of
-waarvoor geen gecertificeerd roetfilter met een typegoedkeuring beschikbaar is, of
-waarvoor een gecertificeerd roetfilter met een typegoedkeuring beschikbaar is maar minder dan 5 maanden zijn verstreken sinds de afgifte van de typegoedkeuring voor dit type roetfilter.
c. die moeten worden aangemerkt als Bijzonder Voertuig.
Daarbij geldt vanaf 1 juli 2008 wel de voorwaarde dat het voertuig niet ouder mag zijn dan 13 jaar, te rekenen vanaf de datum van eerste toelating.
d. die niet worden aangedreven door een dieselmotor.

Vanaf 1 januari 2010 tot 1 juli 2013
a. waarvan de motor minimaal voldoen aan Euronorm 4,
b. waarvan de motor voldoet aan norm 3 en, te rekenen vanaf de datum van eerste toelating, niet meer dan 8 jaar zijn verstreken, en
- zijn uitgeruste met een gecertificeerd roetfilter met een typegoedkeuring, of
- waarvoor geen gecertificeerd roetfilter met typegoedkeuring beschikbaar is, of
- waarvoor een gecertificeerd roetfilter met typegoedkeuring beschikbaar is maar minder dan 5 maanden zijn verstreken sinds de typegoedkeuring voor dit type roetfilter.
c. die moeten worden aangemerkt als
Bijzonder Voertuig. Daarbij geldt wel dat het voertuig niet ouder mag zijn dan 13 jaar, te rekenen vanaf de datum van eerste toelating.
d. die niet worden aangedreven door een dieselmotor.

Vanaf 1 juli 2013
a. waarvan de motor minimaal voldoet aan Euronorm 4.
b. die moeten worden aangemerkt als Bijzonder Voertuig.
Daarbij geldt wel de voorwaarde dat het voertuig niet ouder mag zijn dan 13 jaar, te rekenen vanaf de datum  van eerste toelating.
c. die niet wordt aangedreven door een dieselmotor.

www.milieuzones.nl