Algemeen Activiteiten Lidmaatschap Veiligheid Nieuws

De BOVAK zorgt dat de kermis kan blijven draaien!!


Het doel van de BOVAK is: "De behartiging van de sociale en economische belangen van de kermisexploitanten".
De BOVAK tracht dit doel te bereiken door, hetzij zelfstandig, hetzij in samenwerking met andere verenigingen:

 • het wekken van begrip voor het bestaansrecht van het kermisbedrijf;
 • het indienen van verzoekschriften bij gemeentebesturen tot het houden van kermissen of andere gelegenheden tot uitoefening van het kermisbedrijf;
 • oprichting en instandhouding van fondsen ter behartiging van sociale belangen van leden;
 • alle andere wettige middelen die tot bereiken van het doel bevorderlijk kunnen zijn.

De BOVAK is de grootste belangenorganisatie op dit gebied van Nederland. Deze sterke positie is niet vanzelf ontstaan; onze krachtige organisatie kon ontstaan doordat de kermisexploitanten in Nederland steeds het belang van samenwerking hebben ingezien.

De BOVAK is ook actief in Europees verband als lid van de Europaische Schausteller Union (ESU). Bij de ESU zijn ruim 70.000 kermisexploitanten uit 23 landen aangesloten. De ESU heeft haar zetel in Luxemburg en houdt zich vooral bezig met de EU-wetgeving voor zover deze betrekking heeft op de kermisbranche zoals harmonisatie te weten, verkeersregels, veiligheidsvoorschriften voor EU-landen, kermisterreinen in de binnenstad etc.

Nationaal is de BOVAK betrokken bij adviescommissies zoals de Stichting Evenementen Zuidlaardermarkt (SEZ), Stichting Rijdende School etc. Tevens heeft de BOVAK de nodige kontakten met de Tweede Kamerfracties, ministeries, gemeentelijke- en provenciale Overheid.

Verder zet de BOVAK zich ook in voor individuele zaken zoals standplaats woonwagens, korting wegenbelasting, spoedaanvragen voor het versneld afrijden voor het rijbewijs etc.


Voordelen van het lidmaatschap van de BOVAK?

 • elke veertien dagen het vakblad: De Kermisgids.
 • De Reisgids, verschijnt 1 keer per jaar.
 • inschrijfformulieren plus enveloppen
 • strippen: Eurodag, Familiedag, 2 halen 1 betalen
 • juridisch advies via de juridisch adviseur
 • berichten in de rubriek mededelingen: ter overname, gevraagd, vrije data
 • voordelige tarieven diverse verzekeringen via de BOVAK
 • voordelig tanken via de BOVAK
 • aanvraagformulieren voor de Maut in Duitsland
 • alle mogelijke informatie (bv. kwarttarief motorrijtuigenbelasting)
 • bezwaarschriften (o.a. inzake eurovignet en milieuzonering)
 • etc.